• Најчесто поставувани прашања поврзани со радијаторот: Која е целта на радијаторот? Топлинските ладилници главно се користат за регулирање на температурата во електронската опрема и спречување на прегревање да предизвика оштетување или дефект на опремата. Топлинските ладилници ја одржуваат температурата на уредот на безбедно ниво со пренесување на топлината што ја создава електронскиот уред на околниот амбиентален воздух или друг медиум.

    2023-05-31