Македонски

Вести од индустријата

Како да изберете ладилник

2022-06-14

​сигурноста на перформансите и очекуваниот животен век на електронската опрема се обратно поврзани со температурата на компонентата на опремата. Односот помеѓу доверливоста и работната температура на типичен силиконски полупроводнички уред покажува дека намалувањето на температурата одговара на експоненцијално зголемување на доверливоста и животниот век на уредот. Затоа, долг век и доверливи перформанси на компонентата може да се постигнат со ефективно контролирање на работната температура на уредот во рамките на границите поставени од инженерите за дизајнирање на уредот.

Видови на ладилници

Впечатоци /истиснување /Сврзани/Фабрикувани перки/Леење/Свиткани перки

На пример, со цел да се одредат вистинските топлински перформанси на ладилник на надморска височина различни од нивото на заптивката, вредностите на термичкиот отпор што се отчитуваат од графиконите на перформанси треба да се поделат со факторот за намалување пред да се споредат вредностите со потребна термичка отпорност.