Македонски

Вести од индустријата

Нова технологија за термички менаџмент

2022-06-14

Топлинскиот ладилник обично се изведува со помош на преносни рачни уреди или мали анализатори на клупата кои користат термоелектрични ладилници за прецизна контрола на температурата. Современите термоциклери што се користат за термичко тестирање во реално време бараат до 40 термички циклуси за да се создадат милиони нишки од секвенционирање на топлинските цевки за анализа. Термичкиот циклус создава сурова средина за стандардните термоелектрични ладилници поради механичките напрегања што се јавуваат за време на циклусите на греење и ладење. Стандардните термоелектрични ладилници не се дизајнирани да го издржат брзиот термички циклус, што го скратува работниот век на компонентата. Минијатуризацијата на уредите за тестирање на точка на грижа го прави термичкото управување уште поголем предизвик.